Anmeldelser av Peer Gynt

Peer Gynt utkom 14. november 1867 hos Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København. Stykket hadde urpremiere 24. februar 1876 på Christiania Theater.

Korrespondentbrev om Peer Gynt på Dagmartheatret i København av signaturen «E. S.» i Aftenposten, Kristiania, 18. januar 1886 (Nr. 31, 27. Aargang).

Peer Gynt ved Christiania Theater anmeldt av Alfred Sinding-Larsen (under signaturen «- * -») i Morgenbladet i Kristiania 10. og 11. mars 1892 (No. 132 og 134, 74de Aarg.).

Peer Gynt anmeldt av Edmund Gosse i The Spectator 20. juli 1872. Her gjengitt fra versjon trykt i Littell´s Living Age, No. 1471, 17. august 1872, Boston, s. 444-446.
Peer Gynt på Stora Teatern i Göteborg anmeldt i Aftenposten 4. februar 1892 (Nr. 66, 33te Aargang). Anmeldelsen er en oversatt gjengivelse av Karl Warburgs anmeldelse i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning for 3. februar 1892.