Anmeldelser av Sancthansnatten

Sancthansnatten ble ikke trykt i Ibsens levetid. Stykket hadde urpremiere på Det Norske Theater i Bergen 2. januar 1853.