Anmeldelser av Samfundets støtter

Samfundets støtter ble utgitt 11. oktober 1877 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København. Stykket hadde urpremiere på Odense Teater 14. november 1877.

Samfundets støtter ved Det Kongelige Teater anmeldt av Axel Jacobsen (under signaturen «a.») i Morgenbladet i København 30. november og 1. desember 1877 (No. 279 og 280).

Det Kongelige Teaters oppsetning av Samfundets støtter anmeldt av Carl Thrane i Illustreret Tidende (København) 25. november 1877.

Pillars of Society ved Opera Comique Theatre anmeldt av Clement Scott i The Daily Telegraph i London 18. juli 1889 (No. 10,658).
Stadt-Theater Berlins oppsetning av Die Stützen der Gesellschaft anmeldt av Max Bemy (under signaturen «M. R-y.») i Königlich privilegirte Berlinische Zeitung 5. februar 1878.
Stadt-Theater Berlins oppsetning av Die Stützen der Gesellschaft anmeldt av Eugen Zabel i National-Zeitung (Berlin) 5. februar 1878.

Det Kongelige Teaters oppsetning av Samfundets støtter anmeldt av Erik Bøgh i Dagens Nyheder i København 21. november 1877 (Nr. 315, Tiende Aargang).

Urpremieren på Samfundets støtter ved Odense Theater anmeldt av signaturen «W.» i Fyens Stiftstidende 15. og 16. november 1877 (No. 303 og 304, 106. Aarg.).

Urpremieren på Samfundets støtter ved Odense Theater anmeldt av signaturen «V.» i Fyns Tidende 18. november 1877 (Nr. 268).