Anmeldelser av Samfundets støtter - Page 2

Samfundets støtter anmeldt av Kristian Elster i Dagsposten i Trondhjem 13. november 1877. (Her transkribert fra Kristian Elster, Fra det moderne gjennombrudds tid. Litteraturkritikk og anmeldelser 1868-1880, i utvalg ved Willy Dahl, Bergen 1981, s. 178-181.