Anmeldelser av Vildanden

Vildanden ble utgitt 11. november 1884 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania. Stykket hadde urpremiere 9. januar 1885 ved Den nationale Scene i Bergen.

Vildanden på Odense Theater anmeldt av Peder Hansen Nygaard i Fyns Tidende 16. oktober 1899.
Vildanden på Odense Theater anmeldt i Fyens Stiftstidende 16. oktober 1899.

Vildanden på Odense Theater anmeldt i Fyns Social-Demokrat 16. oktober 1899.

Vildanden på Odense Theater anmeldt av signaturen «Laurent.» i Fyns Venstreblad 16. oktober 1899.

The Wild Duck ved Independent Theatre Society anmeldt i The Times i London 5. mai 1894 (No. 34,256).

Die Wildente på Residenz-Theater i Berlin, anmeldt av Theodor Fontane i forbindelse med gjenopptakelsen av oppsetningen 21. oktober 1888. Fra Causerien über Theater von Theodor Fontane. Hrsg. von Paul Schlenther. Berlin: F. Fontane & Co., 1905 s. 189–192).

Die Wildente på Residenz-Theater i Berlin, anmeldt av Otto Brahm i Frankfurter Zeitung, Frankfurt am Main, 6. mars 1888 (Nr. 66, Erstes Morgenblatt, Zweiunddreissigster Jahrgang).

Forhåndsomtale i anledning av oppsetningen av Vildanden på Residenz-Theater, skrevet av Alfred Rosenberg i Die Post 4. mars 1888 (Nr. 63. XXIII. Jg.).

Vildanden på Residenz-Theater anmeldt av Eugen Zabel i National-Zeitung, Berlin, 6. mars 1888 (Nr. 151. 41. Jg.).

Oppsetninger av Fruen fra Havet ved Königliches Schauspielhaus, Vildanden ved Königliches Residenz-Theater og Nora ved Lessing-Theater i Berlin anmeldt av Ove Rode i Politiken i København 17. og 18. mars 1889 (Nr. 76 og 77).

Vildanden på Det Kongelige Teater anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 23. februar 1885.

Christiania Theaters oppsetning av Vildanden anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 12., 14. og 15. januar 1885 (No. 20, 22 og 24, 67de Aarg.).

Christiania Theaters oppsetning av Vildanden anmeldt av Tharald Blanc (under signaturen c.) i Aftenposten i Kristiania 12. og 13. januar 1885 (Nr. 9 og 10A, 25de Aargang).
Christiania Theaters oppsetning av Vildanden anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 13. januar 1885 (No. 5, 18. Aarg.).
Christiania Theaters oppsetning av Vildanden anmeldt av H. Sinding i Ny Illustreret Tidende, Nr. 3, Årg. 12 (1885) s. 23-24.
Urpremiere på Vildanden ved Den Nationale Scene anmeldt i Bergensposten i Bergen 10., 15. og 17. januar 1885 (No. 8, 12 og 14, 32te Aarg.).
Urpremiere på Vildanden ved Den Nationale Scene anmeldt i Bergens Aftenblad i Bergen 10. og 13. januar 1885 (No. 1526 og No. 1528, 6. Aarg.).

Vildanden ved Den nationale Scene i Bergen anmeldt av «G. A. D.» i Bergens Tidende Bergen 14. januar 1885.

Vildanden ved Den nationale Scene i Bergen anmeldt av «G. A. D.» i Bergens Tidende Bergen 10. januar 1885.

Vildanden anmeldt av Helena Nyblom i Ny Svensk Tidskrift, 6:te årg:s 1:a häfte, utgitt i Upsala i 1885 (s. 65-69).
Vildanden anmeldt av Ditmar Meidell i Norsk Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik, utgitt i Kristiania, første bind, 1884, s. 562ff. (her i utdrag s. 562-564 og 569-574).
Vildanden anmeldt av Mathilde Schjøtt i Nyt Tidsskrift, utgitt i Kristiania, tredje aargang, 1884, s. 616-617 og 621-623.

Vildanden anmeldt av signaturen «A.» i Aftenposten i Kristiania 11., 15. og 18. november 1884 (Nr. 265 A., 269 A. og 271 A., 25de Aargang).

Vildanden anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 16. og 19. november 1884.

Vildanden anmeldt av Johan Daniel Irgens Hansen i Dagbladet i Kristiania 16. november 1884.