Anmeldelser av Vildanden - Page 2

Vildanden anmeldt av Carl David af Wirsén i Post ock inrikes tidningar i Stockholm 19. november 1884. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 61-66.