Olaf Liljekrans (1857)

Les Olaf Liljekrans:

Om verket

Mer om verket

 

Om den reviderte versjonen av Olaf Liljekrans (1902)

Folkeutgaven (1902) er første trykte utgave av Olaf Liljekrans, og språket ble i den forbindelse modernisert av Ibsen. Skuespillet ble første gang oppført i 1857.

Les Olaf Liljekrans (1902):

Om verket

Mer om verket

 

Om operautkastet til Olaf Liljekrans [1877/78]

Les operautkastet til Olaf Liljekrans [1877/78]:

Om verket

Mer om verket

 

Published May 3, 2018 11:29 AM - Last modified Nov. 18, 2019 10:24 PM