2020

Tidligere

Dame og fasaden til Humanistisk fakultet. Portrett.
Tid og sted: 26. juni 2020 10:00, Zoom

Master Gianina Druta vil den 26. juni forsvare sin avhandling Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s plays on the Romanian stages (1894-1947) for graden ph.d.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, hake, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 17. jan. 2020 13:15, Sophus Bugges hus, auditorium 3

Master Thor Holt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich.