Ibsens Irene. Kunstfilosofiske problemstillinger i "Når Vi Døde Vågner"

In-house webinar: Henrik Ibsens refleksjoner over kunst og kunstnerisk produksjon i Når vi døde vågner med Henrik Holm

Bildet kan inneholde: briller, øye, visjon omsorg, tre, woody plante.

Foto: Henrik Holm

Henrik Ibsen tar i Når vi døde vågner opp sentrale kunstfilosofiske problemstillinger som ikke bare er interessante ut fra et idehistorisk perspektiv, men som også lar seg lese inn som bidrag til nye diskurser innenfor kunstfilosofi og estetikk. Foredraget fokuserer på følgende perspektiver:

1 Det som unndrar seg språklig formidling, men som likevel er der: negativ positivitet (et          posthermeneutisk perspektiv).

2 Forholdet mellom kunstproduksjon, menneskelig eksistens og smerte (kunst og etikk). Min tese er at det særlig  er i og gjennom skikkelsen Irene vi får muligheten tll å tre inn i de kunstfilosofiske refleksjonene i Når vi døde vågner.

Innlogging her   Kode:153990

Henrik Holm er professor i filosofi og forskningsleder ved Steinerhøyskolen i Oslo. Han har vært gjesteforsker ved Ibsen-senteret i de siste månedene med et prosjekt over Ibsens Når vi døde vågner. Han er doktor i filosofi fra Universitetet i Dresden og doktor i musikk fra Norges musikkhøgskole. Han er utdannet teolog, filosof og musikkviter fra Humboldt-Universitetet i Berlin og Kunst-universitetet i Berlin. Holm har tidligere arbeidet som forsker og dosent ved Universitetet i Hamburg, Universitetet i Rostock og Norges musikkhøgskole, og har publisert en rekke bøker og artikler innenfor filosofi, religionsfilosofi og musikkfilosofi.

Publisert 6. mars 2021 15:23 - Sist endret 27. juni 2022 13:32