English version of this page

IbsenStage

IbsenStage er en hendelsesbasert, relasjonell database over Ibsens skuespill på scenen, historisk og globalt. Den inneholder data om over 20,000 oppsetninger av Henrik Ibsens skuespill og fortsetter å vokse etter hvert som historiske og nyere data legges inn.

To kvinner med avstand til hverandre på en mørklagt scene.

Fra en sceneoppsetning av Rosmersholm

Foto: Erik Berg

IbsenStage er et forskningsverktøy, og skal kunne brukes i større og mindre forskningsprosjekter som vil anlegge en kvantitativ synsvinkel i tråd med dagens utvikling innenfor digital humaniora. I databasen finnes funksjoner for datavisualisering, nettverk (under utvikling) og kart. Slik kan man for eksempel enkelt produsere kart over spredningen av Ibsens skuespill, globalt eller regionalt, diakront så vel som synkront.

Kartlegginger av forskjellige stykker kan brukes til forskjellige former for komparative undersøkelser, både innenfor forfatterskapet (hvordan sprer ett stykke seg I forhold til andre – i forskjellige nasjonale tradisjoner osv.) og relatert til andre forfatterskap (hvordan sprer Ibsens dramaer seg i forhold til Beckett, Shakespeare, Brecht, Lorca?).

Data i IbsenStage kan også relateres til data som viser spredning av oversettelser, til teknologiutvikling, til økonomiske strukturer og finansiering, for kun å nevne noe. Dataene kan undersøkes ved hjelp av nettverksanalyser, noe som allerede har resultert i interessante funn. Se:

 • Holledge, J. et al (2016) A Global Doll's House. London: Palgrave Macmillan.
 • Helland, F. og Holledge, J. (2013) “A Doll’s House as National Tradition: Understanding the Construction of Aesthetic Value”. I: Assigning Cultural Values. Peter Lang Publishing Group.
 • Bollen, J. og Holledge, J. (2011) "Hidden dramas : cartographic revelations in the world of theatre studies". I: The Cartographical Journal, Vol. 48, No. 4, pp. 226-236.

Forskningsprosjekt med utgangspunkt i IbsenStage vil ofte i praksis benytte også andre, mer kvalitativt orienterte metoder i vekselvirkning med de kvantitative.

Databasen er utviklet i samarbeid med AusStage (www.ausstage.edu.au), den nasjonale databasen over utøvende kunst i Australia, og Nasjonalbiblioteket (ibsen.nb.no). IbsenStage er ledende i bruken av digital humaniora innenfor dramaforskningen.

Søk i databasen: IbsenStage

 

Publisert 31. mars 2017 10:40 - Sist endret 20. apr. 2020 20:44

Kontakt

Deltakere

 • Frode Helland
 • Nina Marie Evensen
 • Thomas Rasmussen
 • Ewa Partyga (Polen)
 • Rezan Saleh (Midt-Østen & Nord-Afrika)
 • Eylem Ejder (Tyrkia)
 • Gianina Druta (Romania)
 • Sean Weatherly (Australia)
 • Christina Sordina (Hellas)
 • Caren Gäbel (Tyskspråklige områder)
 • Yang Ting (Kina)
 • Xuan Hu (Kina)
Detaljert oversikt over deltakere