Den internasjonale Ibsen-komite

Medlemmene i komiteen samarbeider om å arrangere den internasjonale Ibsen-konferansen. Konferansen går hvert 3. år i ulike land.

Medlemmer i komiteen:

Frode Helland, Universitetet i Oslo, Norge
Julie Holledge, Flinders University, Australia og Universitetet i Oslo, Norge
Sun Jian, Fudan University, Kina
Mark Sandberg, University of California, Berkeley, USA
Astrid Sæther (Sekretær), Universitetet i Oslo, Norge
Kwok-Kan Tam, Open University of Hong Kong, Kina
Lisbeth Wærp, Universitetet i Tromsø, Norge

Også et medlem fra Vienna local committee kommer til å ta del i komiteen.

Publisert 30. mai 2010 23:01 - Sist endret 22. nov. 2013 10:55