Læringsressurser for Senter for Ibsen-studier

Flere ressurser

Tidligere innleverte masteroppgaver

Lesesal

Masterstudenter tilknyttet Senter for Ibsen-studier, kan søke om lesesalsplass i 1. etasje, Henrik Wergelands hus.

Søknadsskjema får du ved henvendelse på ekspedisjonskontoret samme sted.