English version of this page

Ibsen-arkivet

Arkivet inneholder et bredt spenn av materiale av og om Henrik Ibsen, inkludert bilder fra forestillinger, et omfattende tekstarkiv og faksimiler av manuskripter.

Tilgjengelige arkiver

  • Bildearkiv - Fotografier, malerier og tegninger av Ibsen, kunst av Ibsen og bilder fra oppsetninger med mer

  • Tekstarkiv - Tekster om Ibsens liv og verk, blant annet materiale fra Ibsen.net - digitaliserte anmeldelser fra Ibsens samtid, oversettelser, nekrologer og biografier med mer

  • Lydarkiv med opptak fra Ibsen-forestillinger

  • Manuskriptarkiv - Faksimiler av Ibsens manuskripter, både dikt, brev og skuespill