Anmeldelser av Bygmester Solness

Bygmester Solness ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i Kristiania 12. desember og i København 14. desember 1892. Stykket hadde urpremiere ved Lessing-Theater i Berlin 19. januar 1893.

Anmeldelser av førsteutgaven av Bygmester Solness

Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 14. desember 1892.

Hans Aanrud i Kristiania Intelligentssedler i Kristiania 16. desember 1892.

Anonym anmelder i Dannebrog i København 15. desember 1892.

Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 18. desember 1892.

Edvard Brandes i Politiken i København 22. desember 1892.

Herman Bang i Verdens Gang i Kristiania 23. desember 1892.

Carl David af wirsén i Vårt Land i Stockholm 23. desember 1892.

Chr. Brinchmann i Nyt Tidsskrift (Ny Række) i Kristiania nov. 1892 - okt. 1893.

Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 28. desember 1892.

Sophus Schandorph i Illustreret Tidende i København 1. januar 1893.

Theodor Caspari i Aftenposten i Kristiania 4. januar 1893.

Bredo Morgenstierne i Aftenposten i Kristiania 5. og 6. januar 1893.

Didrik Grønvold i Bergensposten i Bergen 14., 16. og 17. januar 1893.

Georg Göthe i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri i Stockholm 1893.

Valdemar Vedel i Tilskueren i København januar 1893.

Edvard Alkman i Svensk Tidskrift i Uppsala 1893.

Maximilian Harden (psevdonym for Maximilian Witkowski) i Die Zukunft i Berlin 28. jan. 1893.

 

Anmeldelser av urpremieren på Bygmester Solness

Lessing-Theaters oppsetning i Berlin (premiere 19. januar 1893)

Eduard Engel i Hamburger Fremden-Blatt 20. januar 1893.

Julius Keller i Berliner Lokal-Anzeiger 21. januar 1893.

Heinrich Hart i Tägliche Rundschau i Berlin 21. januar 1893.

Anonym anmelder i Aftenposten i Kristiania 24. januar 1893.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Bygmester Solness

Trafalgar Square Theatres oppsetning i London (premiere 20. feb. 1893)

Anonym anmelder i Aftenposten i Kristiania 27. februar 1893.

Signaturen «Observer» i Politiken i København 25. februar 1893.

Anonym anmelder i Pall Mall Gazette i London 21. februar 1893.

Anonym anmelder i The Times i London 21. februar 1893.

 

Christiania Theaters oppsetning i Kristiania (premiere 8. mars 1893)

Anonym anmelder i Aftenposten i Kristiania 9. og 11. mars 1893.

Signaturen «Hj. Chr.» i Morgenbladet i Kristiania 9. mars 1893.

Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 9. mars 1893.

 

Det Kongelige Teaters oppsetning i København (premiere 8. mars 1893)

Edvard Brandes i Politiken i København 9. mars 1893.

Publisert 12. apr. 2018 15:21 - Sist endret 18. nov. 2019 22:24