Anmeldelser av Catilina

Catilina ble utgitt på kommisjon hos bokhandler P. F. Steensballe i Kristiania under pseudonymet Brynjolf Bjarme 12. april 1850. 20. mars 1875 utkom en andre og gjennomarbeidet utgave av Catilina på Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København. Catilina hadde urpremiere 3. desember 1881 på Nya Teatern i Stockholm.

Anmeldelser av førsteutgaven av Catilina

Paul Botten-Hansen i Samfundsbladet i Kristiania 13. april 1850.

Anonym anmelder i Christiania-Posten i Kristiania 16. maj 1850.

Signaturen «A.» i Morgenbladet i Kristiania 5. juli 1850.

Signaturen «Tö.» i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur i Kristiania 1850.

 

Anmeldelser av andreutgaven av Catilina (1875)

Georg Brandes i Det nittende Aarhundrede i København juni 1875.

 

Anmeldelser av urpremieren på Catilina

Nya Teaterns oppsetning i Stockholm (premiere 3. desember 1881)

Anonym anmelder i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i Göteborg 6. desember 1881.

Publisert 12. apr. 2018 15:21 - Sist endret 12. jan. 2020 00:10