Anonym anmelder i Flensborg Avis

Et dukkehjem ved Stadttheater Flensburg anmeldt i Flensborg Avis 8. februar 1880.

- Henrik Ibsens Skuespil «Et Dukkehjem», oversat paa Tysk af Wilhelm Lange, er nu bleven givet to Gange (i Fredags og i Aftes) paa Byens Theater for fuldt Hus og vil endnu ofte kunne samle et stort Publikum. I Korrespondancer fra København til «Flensb. Av.» har «Et Dukkehjem» været omtalt saa omfattende, at vi kunne nøjes med at bemærke, at Handlingens Slutning her er bleven forandret saaledes, at Nora, i det Øjeblik, hvor hun aabner Døren for at forlade sit Hjem, af sin fortvivlede Mand tvinges til at se sine sovende Børn og af dette Syn gribes saa stærkt, at hun overvældet falder ned og – bliver, – Udførelsen var i Aftes meget smuk, men navnlig spillede Frk. Schneider Noras Rolle med en saa stor Fuldendthed, at hun alene kunde bære Stykket. Hr. Schönemann var meget god som Robert Helmer, og ogsaa Hr. Tietsch som Doktor Rank og Frk. Vagta som Fru Linden spillede ret godt; men alt drejede sig jo om «Nora», og det lykkedes Frk. Schneider saa ganske at beherske sin Rolle, at Publikum næsten kun lagde Mærke til hende. – Vi lykønske Hr. Theaterdirektør v. d. Glotz til, at han er den første, der har bragt «Et Dukkehjem» paa den tyske Scene, og til de gode Kræfter, han har valgt til at spille Stykket.

Publisert 22. mars 2018 14:15 - Sist endret 22. mars 2018 14:16