Kristofer Randers

Tivoli Teaters oppsetning av Et dukkehjem anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 19. juni 1901 (Nr. 429, 42de Aargang).

Kunst og Literatur.

Fru Thora Hanssons Aftenunderholdning

 

igaar, hvorved Ibsens «Et Dukkehjem« opførtes, havde fyldt Tivoli Theater omtrent til sidste Plads, og forsaavidt har Fruen al Grund til at være tilfreds.

 

Hvad Forestillingens kunstneriske Side angaar, maatte den jo – med de tilfældigt sammenbragte Kræfter, hvormed Stykket for Anledningen var besat – uundgaaeligt blive temmelig ujævn, og Fruen mangler jo flere af de Betingelser, som maa til for at give den store og vanskelige Hovedrolle paa fuldt tilfredsstillende Maade. Imidlertid maa det siges, at hendes Nora i det hele var en meget respektabel Præstation. Mindst lykkedes hun i de første Akter, – det klæder hende ikke at agere Lærkefugl og danse Tarantella. Men hun spillede den hele Tid meget forstandigt, og i sidste Akt gav hun den vaagnende Hustrus Stivhed og Kulde med megen Virkning. Anerkjendelse fortjener ogsaa Thomas Thomassen som Sagfører Krogstad (skjønt Figuren mindede lovlig sterkt om Hr. Fahlstrøms Udførelse af denne Rolle paa Kristiania Theater) og Frk. Frida Krohn som Fru Linde. Derimod spillede Hr. Hetland altfor vekt og lidet karakteristisk som Helmer og Hr. Lunde rent karrikaturmæssigt som Doktor Rank.

Publikum var den hele Aften særdeles velvilligt, – Fru Hansson applauderedes, tilkastedes Blomster og fremkaldtes efter hver Akt – efter Stykkets Slutning ikke mindre end en 6-7 Gange.

K. R.
Publisert 2. apr. 2018 15:13 - Sist endret 24. aug. 2018 10:15