Anonym omtale i Aftenposten

Les Escholiers' oppførelse av Fruen fra havet på Théâtre Moderne i Paris omtalt i Aftenposten i Kristiania 21. desember 1892 (No. 748, 33te Aargang).

«Fruen fra Havet» i Paris.

Efter Opførelserne af «Gjengangere» og «Vildanden» paa Théâtre Libre og «Hedda Gabler» ved et Par af Vaudevilletheatrets Torsdagseftermiddagsforestillinger, var Turen til at fremstilles for et parisisk Publikum – skriver «Aftenposten»s Pariserkorrespondent i Lørdags – igaar kommet til «Fruen fra Havet». Det skulde dog kun være et Forsøg for en enkelt Gang, anstillet under Auspicier af et akademisk-artistisk Selskab Les Escholiers, der nok ogsaa før har prøvet paa at aabne Veien for en fyldigere dramatisk Import. Oversættelsen var foretaget af en Franskmand, Chenevière, samt en i Paris bosat dansk Literat Johansen, Truppen var for Anledningen rekruteret fra forskjellige Hold, og for den Aften var en Scene – Théâtre Moderne – bleven leiet, der til Hverdags fører et væsentlig mindre alvorligt Repertoire. En tilfældig Hindring gjorde det umuligt for Korrespondenten at overvære Forestillingen, der forresten heller ikke i Pariserpressen synes at have tiltrukket sig synderlig Opmerksomhed. De færreste af Morgenaviserne nævner den – hvad for nogen Del vel skriver sig fra, at netop igaaraftes Opera Comique gav «Tryllefløiten» med ny Rollebesætning – og de faa, som gjør det, indskrænker sig til at konstatere, hvorledes Udførelsen kunde have været bedre og Stykket selv lettere forstaaeligt og bedre tilgjængeligt for den franske Smag. De tilstedeværende ses dog at have paahørt Opførelsen med Opmerksomhed.

Publisert 6. apr. 2018 09:52 - Sist endret 24. aug. 2018 14:45