Anonym anmelder i Aarhuus Stiftstidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Aarhus Theater anmeldt i Aarhuus Stiftstidende 8. oktober 1883 (No. 273).

Aarhuus, 8de Oktober.

«Gjenganger»-Tournéen afleverede iaftes sit Repertoire her for næsten fuldt Huus. Det er ganske betegnende, at netop det Stykke, som de kjøbenhavnske Theatre ikke have villet byde deres Publikum paa eget Ansvar, trods Forfatterens store Navn, det dannes der særlig en Provindstournée for, og saa pirrer Nysgjerrigheden, ligesom ved en forbudt Bog, Publikum, og som det synes ikke mindst den qvindelige Deel af Samfundet, til netop at see det. Den Ibsen'ske Udvikling af Zolas Sætning om den arvelige Depraveerthed i physisk som i moralsk Henseende bliver ikke mere tiltalende ved at sees med levende Figurer end ved at læses, og da Stykket ikke indeholder et eneste Lyspunkt, saa maa Interessen knytte sig til nogle ganske vist med Mesterhaand tegnede Slyngler og Pjalte som Snedker Engstrand, Pastor Manders og Regine, medens man ikke faaer nogen Sympathi for den for alle Vinde svævende Fru Alving, saalidt som for den Søn, hvis rette indre Indhold det heller næppe vil være muligt at faae noget Skjønt ud af – og denne Samling af uhyggelige Personer fra Begyndelsen til Enden kan allermindst efterlade noget i mindste Maade befrugtende Indtryk ved den Mangel paa Løsning, den stærke Forfatter er svag nok til at slutte med. – Stykket blev forøvrigt meget ordentlig spillet. Naar undtages et vel langsomt Tempo, der gjør de mange Tomandssamtaler endmere udramatiske, maa det siges, at alle de Spillende opfattede Rollerne og gjengave dem godt. Fru Recke-Madsen opnaaede vel endog ikke saa faa Steder at vinde en Sympathi ved sit følelsesfulde Spil, som Figuren ikke fortjente. Hr Züberlein gav Sønnen fuldt ud naturligt og klart, og Hr. Heilessen som Snedker Engstrand var en complet god Figur. Hr. Sahlertz' Præst var ligeledes i det Hele taget godt truffet, og skjøndt Frk. Svane viste en Begynderindes Ubehjælpsomhed i Holdning og Optræden, var der dog ikke lidt Træffende i hendes Fremstilling, navnlig i Slutningsscenen. – Forestillingen endte med blandet Bifald og Hyssen, hvilket sidste aabenbart gjaldt Stykket eller Ideen om at bringe Stykket paa Bræderne.

Publisert 21. mars 2018 10:10 - Sist endret 21. mars 2018 10:12