Anonym anmelder i Nationaltidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere i Sagebiels Theatersal i Hamburg omtalt i Nationaltidende i København 27. oktober 1883 (Aften) og 30. oktober 1883 (Morgen, Tillæg).

[27. oktober 1883]

Ibsens «Gengangere» opførtes ifølge Telegram til os igaar i Sagebiels Theatersal i Hamborg. Theatret var godt besøgt, Stykket modtoges med levende Bifald, og gjentagne Fremkaldelser fandt Sted.

 


 

[30. oktober 1883]

«Gjengangere» i Hamborg.  (Fra vor Korrespondent).  I Fredags havde det lille, af 7 Personer bestaaende Selskab, som udelukkende har spillet «Gjengangere» omkring i de danske Provinser, vovet sig til Hamborg for ligeledes der at opføre Stykket en Gang. Tanken var dristig, og det saa meget mere, som Bestemmelsen om Hamborgturen først toges i Onsdags, hvorved der altsaa ikke var megen Tid til at tromme Nordboerne sammen. Imidlertid lykkedes Forsøget over al Forventning. Man havde leiet Theatersalen hos Sagebiel, da der intet Theater var at faa, men nævnte Theatersal er baade større og hyggeligere end mangt et dansk Provinstheater. Foruden de talrige Nordboer, som vare mødte, saas en Del Tyskere, hvoriblandt flere af de herværende større Theatres Medlemmer. Bjørn Bjørnson overværede ogsaa Forestillingen. Salen var omtrent fuld af Mennesker, der med megen Interesse fulgte Fremstillingen af det interessante Stykke; baade under og efter Akternes Slutning lød stærkt Bifald, og Skuespillerne fremkaldtes flere Gange. De hamborgske Blade roste Fremstillingen paa en meget smigrende Maade, og Bladene slog endogsaa paa, at Stykket forhaabenlig maa blive opført paa Tysk paa et herværende Theater. Efter Forestillingen samledes Medlemmerne af Skuespillerselskabet tilligemed nogle af deres Venner og Bjørn Bjørnson til et Festmaaltid.

[...]

Publisert 21. mars 2018 10:21 - Sist endret 21. mars 2018 10:22