Anonym anmelder i Nyborg Avis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Nyborg Theater anmeldt i Nyborg Avis 3. oktober 1883 (Nr. 206, 32. Aarg.).

Theatret.  Ibsens «Gjengangere» opførtes i Gaar Aftes for ret godt Hus. Stykket er vistnok i Forvejen saa tilstrækkeligt bekjendt, at vi ikke skulle dvæle nærmere ved dets Fortrin og Mangler. Det stiller store Krav til de rollehavende, og det var vel egentlig kun Fru Recke-Madsen, der fuldstændig løste sin Opgave. Hendes Fremstilling af Kammerherreinde Alving var en Præstation, der vilde have været en Pryd for enhver Scene. Hr. Sahlertz udførte Pastor Manders' Rolle med Intelligents og Tænksomhed. Hr. Züberlein er nu unægtelig temmelig gammel til at udføre Osvalds Rolle. Han havde øjensynlig gjort sig stor Flid, og hans Spil var præget af megen Tænksomhed, men Rollen klædte ham alligevel ikke rigtig. Skjønt Hr. Heilesen og Frøken Svane havde faaet et ganske godt Greb paa deres Roller, var Dilettantismen for fremtrædende til at de kunde faa noget fyldigt Billede frem.

Publisert 21. mars 2018 10:26 - Sist endret 21. mars 2018 10:27