Anonym anmelder i Vejle Amts Folkeblad

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Teatret i Vejle anmeldt i Vejle Amts Folkeblad 5. oktober 1883 (Nr. 231).

«Gjengangere» spilledes i Aftes for udsolgt Hus her paa Theatret. Det tog ikke noget stærkt Bifald, skjønt Udførelsen var i alle Maader tilfredsstillende. Man fik Fornemmelsen af, at det var en Kost, Publikum her ikke er vant til at fordøje. Spillet fulgtes med tavs Spænding, og den aandeløse Stilhed, der herskede over Tilskuerne, afbrødes kun nogle Gange af en let Fnisen, der sagtens skulde være et haandgribeligt Forsøg paa at finde noget morsomt. Hr. Ibsen gaar i «Gjengangere» ikke saa lidt længere uden for den Forestillingskreds, pæne Spidsborgere anser for passende at bevæge sig i, end man hidtil har set Forfattere gjøre, men han gjør det med fast Holdning og stræng Alvor. Det er et uhyggeligt Punkt i et Familjeliv, at Sønnen forlanger Hjælp af sin Moder, Hjælp i Form af Gift, og at Moderen vaklende er i Færd med at efterkomme Forlangendet. Og saa meget desto uhyggeligere er det her, fordi det er fuldt Alvor; hvad der er gaaet forud, fører naturlig til dette Skridt.

Ved Stykkets Slutning fremkaldtes Fru Recke-Madsen og Hr. Züberlein.

Publisert 21. mars 2018 10:34 - Sist endret 21. mars 2018 10:35