Anmeldelser av John Gabriel Borkman

John Gabriel Borkman ble utgitt 15. desember 1896 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København, Kristiania og Stockholm. Stykket hadde urpremiere 10. januar 1897 i Helsinki på Svenska Teatern og på Suomalainen Teaatteri (det finske teatret)

Anmeldelser av førsteutgaven av John Gabriel Borkman

Anonym anmelder i Nationaltidende i København 15. desember 1896.

Anonym anmelder og Arthur Aumont i København i København 15. og 16. des. 1896.

Poul Levin i Politiken i København 16. desember 1896.

Chr. Brinchmann i Dagbladet i Kristiania 16. desember 1896.

Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 16. desember 1896.

Øvre Richter Frich i Ørebladet i Kristiania 16. desember 1896.

Anonym anmelder – trolig C.E. Jensen – i Social-Demokraten i København 16. des. 1896.

Anonym anmelder i Berlingske Tidende i København 16. desember 1896.

Anonym anmelder i Dannebrog i København 16. desember 1896.

Anonym anmelder i Vort Land i København 16. desember 1896.

Carl Behrens i Adresseavisen i København 16. desember 1896.

Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 19. desember 1896.

Carl David af Wirsén i Post ock inrikes tidningar i Stockholm 19. desember 1896.

Jon Kleveland i Morgenposten i Kristiania 19. desember 1896.

Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 20. desember 1896.

Carl Nærup i Verdens Gang i Kristiania 21. desember 1896.

Bolette Christine Pavels Larsen i Bergens Tidende 22. desember 1896.

Anonym anmelder i Bergens Aftenblad 22. desember 1896.

Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 24. desember 1896.

Helmer Lind i Aftenbladet i København 26. desember 1896.

Yngvar Brun i For Kirke og Kultur i Kristiania 1897.

Valdemar Vedel i Tilskueren i København februar 1897.

Signaturen «D.» i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri i Stockholm 1897.

Anonym anmelder i The Times i London 8. januar 1897.

Dr. H. C. Hansen i Aftenposten i Kristiania 27. november 1896.

 

Anmeldelser av urpremieren på John Gabriel Borkman

Svenska Teaterns oppsetning i Helsinki (premiere 10. januar 1897)

Signaturen «Se.« i Hufvudstadsbladet i Helsinki 12. januar 1897.

Signaturen «Volontaire» i Nya Pressen i Helsinki 12. januar 1897.

Signaturen «A. S–m.» i Aftonposten i Helsinki 11. og 12. januar 1897.

 

Suomalainen Teaatteris oppsetning i Helsinki (premiere 10. januar 1897)

Signaturen «W. S.» i Hufvudstadsbladet i Helsinki 12. januar 1897.

Signaturen «g.» i Nya Pressen i Helsinki 12. januar 1897.

Signaturen «U.» i Aftonposten i Helsinki 12. januar 1897.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger av John Gabriel Borkman

August Lindbergs turné-oppsetning på Drammens Theater (premiere 19. januar 1897)

Anonym anmelder i Norske Intelligenssedler 20. januar 1897.

 

Christiania Theaters oppsetning i Kristiania (premiere 25. januar 1897)

Anonym anmelder i Dagbladet i Kristiania 26. januar 1897.

Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 26. januar 1897.

Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 26. januar 1897.

Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 26. januar 1897.

Sigurd Bødtker i Verdens Gang i Kristiania 26. januar 1897.

Holger Sinding i Tyrihans i Kristiania 29. januar 1897.

Anonym anmelder i Vikingen i Kristiania 6. februar 1897.

 

Deutsches Theaters oppsetning i Berlin (premiere 29. januar 1897)

Fritz Mauthner i Berliner Tageblatt 30. januar 1897.

Signaturen «Gn.» i Berliner Börsen-Zeitung 30. januar 1897.

Signaturen «G. Z.» i Norddeutsche Allgemeine Zeitung 30. januar 1897.

Paul Schlenther i Vossische Zeitung i Berlin 30. januar 1897.

Albert Träger i Freisinnige Zeitung i Berlin 31. januar 1897.

Anonym anmelder i Morgenbladet i Kristiania 2. februar 1897.

 

Det Kongelige Teaters oppsetning i København (premiere 31. januar 1897)

Albert Gnudtzmann i Vort Land i København 1. februar 1897.

Anonym anmelder i Dannebrog i København 1. februar 1897.

Ferdinand Kolbye i Berlingske Tidende i København 1. februar 1897.

Poul Levin i Politiken i København 1. februar 1897.

Anonym anmelder i Morgenbladet i Kristiania 3. februar 1897.

Vilhelm Andersen i Illustreret Tidende i København 7. februar 1897.

 

The New Century Theatres oppsetning på Strand Theatre i London (premiere 3. mai 1897)

Clement Scott i The Daily Telegraph i London 4. mai 1897.

Anonym anmelder i The Times i London 4. mai 1897.

Anonym anmelder i The Era i London 8. mai 1897.

Publisert 1. juni 2018 11:24 - Sist endret 12. jan. 2020 21:43