Anmeldelser av Kjærlighedens Komedie

Kjærlighedens Komedie ble publisert som Illustreret Nyhedsblads "Nytaarsgave for 1863". Bladets abonnenter i Kristiania fikk boken levert på døren nyttårsaften, mens utenbys abonnenter fikk den som vedlegg til bladets utgave for 4. januar 1863. Stykket hadde urpremiere 24. november 1873 på Christiania Theater.

Anmeldelser av førsteutgaven av Kjærlighedens Komedie

Ditmar Meidell i Aftenbladet i Kristiania 16. februar 1863.

Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 15. og 22. mars 1863.

Clemens Petersen i Fædrelandet i København 18. juli 1863.

Carl Rosenberg i Dansk Maanedsskrift i København 1864.

 

Anmeldelser av urpremieren på Kjærlighedens Komedie

Christiania Theaters oppsetning i Kristiania (premiere 24. januar 1873)

Anonym anmelder i Morgenbladet i Kristiania 24. og 28. november 1873.

Anonym anmelder i Aftenbladet i Kristiania 25. november 1873.

Anonym anmelder i Aftenposten i Kristiania 25. november 1873.

Anonym anmelder i Dagbladet i Kristiania 25. november 1873.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Kjærlighedens Komedie

Den Nationale Scenes oppsetning i Bergen (premiere 31. oktober 1879)

Anonym anmelder i Bergens Tidende i Bergen 1. og 6. november 1879.

Anonym anmelder i Bergens Adressecontoirs Efterretninger i Bergen 2. november 1879.

 

Christiania Theaters oppsetning i Kristiania (premiere 4. april 1893)

Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 5. april 1893.

Anonym anmelder i Aftenposten i Kristiania 5. april 1893.

 

August Lindbergs selskaps oppsetning i Trondheim (premiere 7. desember 1895)

Anonym anmelder i Trondhjems Adresseavis i Trondheim 9. desember 1895.

Publisert 24. mai 2018 14:29 - Sist endret 14. jan. 2020 10:10