Alfred Sinding-Larsen

Kjærlighedens komedieChristiania Theater anmeldt av Alfred Sinding-Larsen (under signaturen «*») i Morgenbladet i Kristiania 5. april 1893 (75de Aarg., No. 176, side 2).

Christiania Theater.

Efter adskillige Aars Hvile opførtes Henrik Ibsens «Kjærlighedens Komedie», i ny Indstudering, iaften for første Gang. Huset var udsolgt. Man ser altid med Fornøielse igjen ethvert af Ibsens «gamle» Stykker, og det som virkede saa stødende ved denne Digtning, da den først kom frem, har mindre at betyde nu, da man er bleven saa vel vant til drøi Konfekt i samme Retning. Koloriten er lysere, Stemningen mindre tung, ialfald paa Overfladen, end i Digterens senere Verker, og de smidige Vers, som snart hæver sig til Pathos, snart gaar ned i det Groteske, høres altid med Fornøielse.

Hvad der ikke lidet bidrog til at fylde Huset, var forresten Frøken Marie Meylænders Optræden som Svanhild. Den unge Kunstnerinde gjorde som Svava i «En Hanske» saa megen Lykke, at hendes næste Rolle nødvendigvis maatte imødesees med Forventning. Denne blev ikke skuffet. Frøken Meylænders Svanhild er et vel gjennemtænkt og med Dygtighed udført Billede af denne eiendommelige Kvindeskikkelse. Det harmfulde Udbrud i Slutningen af 1ste Akt lykkedes især godt og tilvandt hende livligt Bifald. Fremkaldelser fulgte efter alle Akter.

Falks Rolle gives nu af Hr. Halvorsen, som paa enkelte Punkter er ret heldig, men i det Hele taget ikke naar ud over det Respektable. Hr. Selmer gjorde fortjent Lykke i Pastorens Parti, ligeledes Hr. Klausen som Styver og Hr. Gundersen som Guldstad. Frøken Sjæres Rolle er overtaget af Frøken Reimers, som uden Skade kunde lægge noget mere Latterlighed over Figuren.

Stykket var annonceret til at slutte Kl. 9 ¼ det sluttede Kl. 10 ¼. Hvis er Skylden? Utilbørligt er det ialfald.

*
Publisert 5. apr. 2018 12:16 - Sist endret 17. sep. 2018 11:03