Anonym anmelder i Dagbladet

Kjærlighedens KomedieChristiania Theater anmeldt i Dagbladet i Kristiania 25. november 1873.

Kristiania Theater opførte igaar for første Gang Ibsens «Kjærlighedens Komedie» til Indtægt for Forfatteren. Vi skulle senere meddele en nærmere Redegjørelse for denne i flere Henseender interessante Forestilling, og bemærke her kun, at Udførelsen fra de Spillendes Side ikke mindre end selve Stykket vakte det livligste Bifald, der tilsidst ved Tæppets Fald samlede sig i en Fremkaldelse, først af alle de Rollehavende og dernæst særlig af «Svanhildes» geniale Fremstillerinde, Fru Gundersen. Publikum havde indfundet sig saa talrigt, at der neppe manglede meget paa, at Aftenens Indtægt dækkede det Honorar af 300 Spd., der efter Forlydende skal være Forfatteren sikret som Honorar fra Theatrets Side.

Publisert 9. apr. 2018 11:37 - Sist endret 17. sep. 2018 10:47