Anmeldelser av Lille Eyolf

Lille Eyolf ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania 11. desember 1894. Stykket hadde urpremiere på Deutsches Theater i Berlin 12. januar 1895.

Anmeldelser av førsteutgaven av Lille Eyolf

Nils Kjær i Dagbladet i Kristiania 12. desember 1894.

Anonym anmelder i Verdens Gang i Kristiania 12. desember 1894.

Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 13. desember 1894.

Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 13. desember 1894.

Edvard Brandes i Politiken i København 14. desember 1894.

Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 15. desember 1894.

Kommentar til Lille Eyolf av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 15. desember 1894.

Morgenbladets korrespondent i Morgenbladet i Kristiania 15. desember 1894.

Anonym anmelder i The Saturday Review i London 15. desember 1894.

Jacob Thomas Grein i Sunday Times i London 16. desember 1894.

Just Bing i Morgenbladet i Kristiania 20. desember 1894.

Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 21. desember 1894.

Anonym anmelder i The Times i London 21. desember 1894.

Anonym anmelder i The National Observer 29. desember 1894.

Christen Collin i Nyt Tidsskrift - Ny række i kristiania 1894/95.

Kristofer Randers om Lille Eyolf i Aftenposten 14. januar 1895 (supplerende bemerkninger til anmeldelse 13. desember 1894).

Maximilian Harden i Die Zukunft i Berlin 9. mars 1895.

Artikkel av Arnt Schøning om Lille Eyolf i For kirke og kultur i Kristiania 1895.

 

Anmeldelser av urpremieren på Lille Eyolf

Deutsches Theaters oppsetning i Berlin (premiere 12. januar 1895)

Isidor Landau i Berliner Börsen-Courier 13. januar 1895.

Otto Neumann-Hofer i Berliner Tageblatt 13. og 14. januar 1895.

Telegrammer om oppsetningen av Klein Eyolf i Aftenposten i Kristiania 14. januar 1895.

Paul Schlenther i Vossische Zeitung i Berlin 14. januar 1895.

 

Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Lille Eyolf

Christiania Theaters oppsetning i Kristiania (premiere 15. januar 1895)

Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 16. januar 1895.

Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 16. januar 1895.

Anonym anmelder i Verdens Gang i Kristiania 16. januar 1895.

 

Den Nationale Scenes oppsetning i Bergen (premiere 21. januar 1895)

Finn Bøgh Henriksen i Bergens Tidende 22. og 24. januar 1895.

Didrik Grønvold i Dagbladet i Kristiania 25. januar 1895.

 

Burgtheaters oppsetning i Wien (premiere 27. februar 1895)

Anonym anmelder i Neue Freie Presse i Wien 28. februar 1895.

Anonym anmelder i Wiener Zeitung 28. februar 1895.

 

Det Kongelige Teaters oppsetning i København (premiere 13. mars 1895)

Peter Nansen i Politiken i København 14. mars 1895.

 

Avenue Theatres oppsetning i London (premiere 23. november 1896)

Clement Scott i The Daily Telegraph i London 24. november 1896.

Anonym anmelder i The Era i London 28. november 1896.

Publisert 30. apr. 2018 09:52 - Sist endret 14. jan. 2020 23:54