Anonym anmelder i Bergens Annonce-Tidende

Urpremieren på Rosmersholm ved Den Nationale Scene anmeldt i Bergens Annonce-Tidende 18. januar 1887 (No. 14, 4. Aarg.).

Bergen.

Theatret. Gaarsaftenens Begivenhed var Opførelsen af Ibsens «Rosmersholm». Huset var godt besat, dog ikke mere, end man ved en saadan Anledning maatte have Grund til at vente. Om «Rosmersholm» paa vor Scene skal vi foreløbig kun notere, at Stykket med al sin uhyggelige Ibsenske Tristhed, mesterligt bygget og dramatisk beregnet, som alle Arbeider af denne vor store Digter, tog Publikum med Magt, og de Rollehavende gjorde ogsaa saa meget ud af Stykkets tildels svære Partier, som man med Billighed kunde vente. Fortrinsvis maa Herrerne Garmann (Ulrik Brendel), Johannessen (Rektor Kroll) og Halvorsen (Johannes Rosmer) nævnes. Hr. Thomassens «Mortensgaard» slog ogsaa godt an, og Fru Heibergs «Frøken West» var, navnlig for de sidste Akters Vedkommende, gjennempræget af Karakter og Styrke.

Bifaldet brød løs Gang paa Gang, og ved Teppets Fald efter sidste Akt vankede gjentagne Fremkaldelser.

Publisert 20. mars 2018 10:43 - Sist endret 28. aug. 2018 14:19