Anonym anmelder i Christiania Intelligentssedler

Christiania Theaters oppsetning av Samfundets støtter anmeldt i Christiania Intelligentssedler 8. og 10. mars 1879 (No. 57 og 58 A, 116 Aargang).

(8. mars 1879)

Kristiania Theater.  Den Generalprøve paa «Samfundets Støtter», som igaar blev afholdt i Overvær af et større Antal Indbudne, bekræftede, hvad man allerede havde hørt sige, at saavel Theatret som Skuespillerne havde lagt Kræfterne til for paa en værdig Maade at føre dette vor store Digters Skuespil over den norske Scene, hvor vi saa længe have maattet vente paa det. Hovedrollen, Konsul Bernick, er lagt i Hr. Gundersens Haand, og han har løst den ham givne vanskelige Opgave paa en meget heldig Maade. Fru Wolf som Lona Hessel, Johannes Brun som Skibsbygger Aune, Reimers som Johan Tønnesen, Fru Juell som Dina, Fru Gundersen som Frøken Bernick, Hans Brun som Vigeland osv., alle udførte de sine Roller paa en Maade, der tydelig viste, at de havde arbeidet sig ind i dem og arbeidet med Dygtighed og Held.

 


 

(10. mars 1879)

Kristiania Theater.  «Samfundets Støtter» opførtes igaar som Abonnementsforestilling og for fuldt Hus. Stykket gik udmærket og under Publikums begeistrede Deltagelse. Til Slutning fremkaldtes samtlige de Spillende, derpaa Hr. Gundersen og Fru Wolf samt Hr. Joh.s Brun. Fru Wolf fremkaldtes ogsaa under selve Stykket, efter Slutningen af 1ste Akt. Hr. Hans Bruns Kjøbmand Vigeland vakte megen Munterhed. Iscenesætning og Instruktion var med udmærket Dygtighed besørget af Hr. Joh. Brun.

Publisert 3. apr. 2018 13:31 - Sist endret 13. sep. 2018 13:24