Signaturen «V.»

August Rasmussens teaterselskabs oppsetning av urpremieren på Samfundets støtter ved Odense Theater anmeldt av signaturen «V.» i Fyns Tidende 18. november 1877 (Nr. 268).

Odense, den 17. November.

Odense Theater.   «Samfundets Støtter», Skuespil i 4 Akter af Henrik Ibsen, som nu tre Gange i Rad har trukket næsten fuldt Hus paa det herværende Theater, har om man saa maa sige kunnet afgive en Maalestok, for hvad man kan vente at se af et Provinsselskab, naar dette skal opføre større Stykker uden i nogen Henseende at kunne hente Forbillederne til sin Fræmstilling andre Steder fra. Stykket har nemlig ikke været spillet før nogen Steder, og endogsaa det kongelige Theater har Hr. Rasmussen naaet nogle Dage forud for. Alt dette ladet ude af Betragtning var Opførelsen saaledes, at den kunde gjort ethvert Theater Ære, særlig hvad de Rollehavendes Præstationer angik.

Stykket selv turde være det bedste, Hr. Rasmussen i Vinter har ført fræm paa vor Scene, uagtet han stadig har haft et særdeles righoldigt og godt Repertoire. Hovedrollerne deri fræmstilledes særdeles godt af Hr. og Fru Dall; særlig synes vi ikke før at have set Hr. Dall i en Rolle, der saa fuldstændig har passet til hans hele Væsen, som Konsul Bernicks. Fru Dalls Rolle som Lona var i Grunden langt mere taknemmelig, da Publikum ganske naturlig følte en hel Del mere Sympathi for den ligefræmme, trohjærtige Lona end for Bernick, der vilde fræm, koste hvad det vilde, skulde han endog føje en ny Løgn til den store, hvorpaa hans hele Fortid og Fræmtid hvilede. – Af de øvrige Rollehavende skulle vi særlig fræmhæve Hr. Orlamundt, der med den ham egne Begavelse havde faaet en særdeles god om just ikke meget tiltalende Person ud af Hilmar. Hr. Alb. Price, som for nogen Tid siden debuterede her paa Theatret, var det ogsaa lykkedes at faa en ypperlig Person ud af sin Rolle som Skibsreder, og han tegner i det hele til at skulle blive en Vinding for Hr. Rasmussens Selskab. Derimod var Frøken Dagmar Hansens Debut som Olaf for ubetydelig, til at vi derfra skulle fælde nogen Dom om denne unge Skuespillerindes Begavelse; nogen stor Koryfæ bliver hun imidlertid næppe.

V.

Publisert 2. apr. 2018 16:30 - Sist endret 15. mai 2018 11:11