Anonym anmelder i Aarhus Amtstidende

De unges forbund på Aarhus Theater anmeldt i Aarhus Amtstidende 15. desember 1871 (No. 301).

Aarhus, den 15. December.

Theatret.  Iaftes opførtes for ret godt Hus Henrik Ibsens mærkelige Lystspil «De Unges Forbund». Efter vort Skjøn blev den Opgave, som derved var stillet de Rollehavende, løst paa en overordentlig heldig Maade. Navnlig var Hr. Knutsens Spil som Stortingsmand Lundestad og Hr. Schjørpings som Kammerherre Bratsberg ligefrem ypperlig. Vi tør paastaa, at disse Roller ikke vare i bedre Hænder, da Stykket for to Aar siden gik over det kongelige Theaters Scene. Ogsaa Dhrr. Werner og Larsen fortjene al Anerkjendelse henholdsvis som Steensgaard og Redaktør Aslaksen, ligesom Madam Rundholmen havde fundet en god Fremstillerinde i Fru Cortes.

Publisert 5. apr. 2018 14:38 - Sist endret 5. apr. 2018 14:38