Signaturen «C.C.»

De unges forbund på Aarhus Theater anmeldt av signaturen «C.C.» i Aarhus Stifts-Tidende 15. desember 1871 (No. 357).

Aarhuus, den 15de Decbr.

[...]

– Den berømte norske Digter Henrik Ibsens udmærkede Stykke «De Unges Forbund» vil vel være endeel af vore Læsere bekjendt; da det imidlertid ikke har været givet her før, var det med en vis Spænding, at man iaftes imødesaae dets Opførelse af det Cortes'ske Selskab, tilmed da det, for at komme til sin Ret, stiller temmelig betydelige Fordringer til de Spillende. Det viser os, hvorledes de frie Ideer ved Ungdommen søge at bane sig Vei gjennem Fordomme og den ældre Slægts Vedhængen ved det Gamle, men tillige, hvorledes Villien uden en sand retskaffen Characteer Intet formaaer. Sagfører Steensgaard, der her repræsenterer den ærgjerrige, mod et stort Maal fremadstræbende unge Mand med de store Gaver, spilledes af Hr. Werner med megen Dygtighed, idet han ypperligt fremstillede den vankelmodige Characteer, der netop er Skyld i, at han aldrig naaer det Trin paa Samfundsstigen, han i sine Ærgjerrighedsdrømme har higet efter. Hr. Knutsen gav en udmærket Fremstilling af den norske Gaardbruger som Storthingsmand, der med megen Snildhed forstaaer at vende Forholdene saaledes, at hans Modstander gaaer tilgrunde, medens han dog selv bevarer Skinnet af at være den Opoffrende. Af de andre Spillende var det en Fornøielse at see Hr. Schjørping, der med Sandhed fremstillede den ægte Adelsmand, som holder paa sin Stand og foragter Rigdommen, naar den er erhvervet ved mindre hæderlige Midler; ligeledes Hr. Larsen, der mesterligt gav den for sin Existents kæmpende Bogtrykker og Redacteur Aslaksen. Af Damerne var det især Fru Cortes som den glade, stedse haabende Enke, og Fru Schjøtt, der vandt Bifald. – I det Hele blev Stykket fulgt med megen Interesse af det talrigt forsamlede Publikum, og man maa være Directeuren taknemmelig for at have valgt et Stykke, som med den Udførelse, det her faaer, bereder en Nydelse, der kun sjeldent bliver Provindsboerne til Deel.

C. C.

Publisert 5. apr. 2018 14:35 - Sist endret 16. apr. 2018 11:45