Anonym anmelder i Jyllandsposten

De unges forbund på Aarhus Theater anmeldt i Jyllandsposten 16. desember 1871 (Nr. 69).

Aarhus Theater.  I Torsdags opførte Hr. Cortes's Selskab «De Unges Forbund», Henrik Ibsens bekjendte Lystspil. Det er et Stykke, der stiller overordenlig store Fordringer til saa godt som alle de Rollehavende, og da et Provindsselskab, selv om det indtager en saa hæderlig Plads som Hr. Cortes's, naturligvis ikke kan bestaa af lutter Kræfter af første Rang, bliver det uundgaaeligt, at Udførelsen kommer til at lide af nogle Mangler. At Hr. Cortes forsøger paa at løse en saa svær Opgave, er ikke saa underligt, da han formaar at besætte flere af Stykkets Roller saa fortrinligt, at der med Hensyn til Udførelsen Intet lades tilbage at ønske.

Vi haabe, at Hr. Cortes atter vil gjæste Aarhus for at vi oftere kan faa Lejlighed til at glæde os over dette ypperlige Stykke og den gjennemgaaende dygtige Udførelse, hans Selskab giver det.

Publisert 5. apr. 2018 14:33 - Sist endret 5. apr. 2018 14:33