Anonym anmelder i Verdens Gang

Christiania Theaters oppsetning av Vildanden anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 13. januar 1885 (No. 5, 18. Aarg.).

«Vildanden» paa Kristiania Teater.

Den første Opførelse paa Kristiania Teater af Henrik Ibsens Skuespil «Vildanden» fandt Sted Søndag for fuldt Hus. Forestillingen var fra Begyndelse til Ende en Fest; der har neppe været seet noget lignende paa vor Hovedscene siden de første Opførelser af Bjørnsons «En Fallit» og «Leonarda».

Stykket fulgtes med stigende Spænding fra Akt til Akt, under de gribende Slutningsoptrin var der dyb og almindelig Bevægelse. En ny, glansfuld Triumf føjedes til Henrik Ibsens saa mange og skjønne Triumfer paa den norske Scene.

Stykkets Iscenesættelse var besørget af Bjørn Bjørnson paa en Maade, som ikke kunde være heldigere; den vandt enstemmig og varm Paaskjønnelse og gav et nyt og stort Vidnesbyrd om, hvilken Vinding det har været for vor sceniske Kunst, at hans Evner og varme Interesse er erhvervet for dens Tjeneste.

Paa et Par Undtagelser nær kan Spillet betegnes som ligefrem glimrende. Og Undtagelserne var ikke af den Betydning, at de i minste Maade skadede det helt igjennem udmærkede Samspil. Johannes Brun, Reimers, Fru Wolff, Gundersen og for en stor Del ogsaa Hammer bød paa en ren og ægte Kunst og havde frembragt Skikkelser, som ingen lettelig vil glemme. Gang paa Gang brød Bifaldet løs under selve Spillet, i særlig Grad levende efter flere af Hjalmar Ekdals Repliker, som Reimers havde givet en mesterlig Formning.

Stor Interesse knyttede sig til Frøken Krohns Rolle. Den unge Kunstnerinde udførte den paa en Maade, som gjorde hende til Aftenens Helt. Der var en Finhed, Følelse og Skjønhed i hendes Fremstilling af den unge Pige, som gik lige til Hjertet. En meget væsentlig Del af Æren for, at Stykket gik, som det gik, tilkommer hende. Da Publikum til Slutning gjorde de mest energiske, men forgjæves Forsøg paa at faa en Fremkaldelse af de rollehavende istand, raabtes der ogsaa stærkest og mest vedholdende paa hendes Navn.

Hr. Bjørnson efterkom en Fremkaldelse og modtoges med rungende Bifald.

Publisert 20. mars 2018 12:52 - Sist endret 11. sep. 2018 10:57