Om Ibsens liv

Her finner du digitaliserte nekrologer og biografier fra Ibsens samtid. I tidstavlen gis en detaljert oversikt over Ibsens liv og hans forfatterskap, mens tidslinjen gir en skjematisk framstilling av de mest sentrale begivenhetene.