Nekrologer ved Ibsens død 23. mai 1906

Nedenfor er et utvalg nekrologer over Henrik Ibsen fra aviser i Norge, Sverige, Danmark, England og USA.

Nekrolog i Morgenbladet 23. mai 1906

Nekrolog av Kristofer Randers i Aftenposten 23. mai 1906

Nekrolog i Verdens Gang i Christiania 24. mai 1906

Nekrolog av Georg Brandes i Politiken 24. mai 1906

Nekrolog av Otto Borchsenius i Dannebrog 24. mai 1906

Nekrolog i The Times 24. mai 1906

Nekrolog i New York Tribune 24. mai 1906

Nekrolog i Aftenposten 24. mai 1906

Nekrolog i Dagens Nyheter 25. mai 1906

Nekrolog av Helmer Lind i Illustreret Tidende 3. juni 1906