Teateroppsetninger av Ibsens verk

Her finner du oversikter over urpremierene samt alle nasjonale førsteoppføringer av Ibsens verk. Detaljer om skuepillere, teatre og oppsetningsdatoer finner du i IbsenStage.

Premiærer

Alle så nær som tre av Ibsens 28 dramaer hadde verdenspremiere i Ibsens levetid. De ti første verdenspremierene fant sted i Norge. Men i 1876-77 var Ibsens gjennombrudd som verdensdramatiker et faktum, og flere verk fikk sin urpremiere utenfor Norge.