Ibsen-utgaver på nett

Den viktigste og mest omfattende digitale versjonen av Ibsens verk finner du i nettutgaven Henrik Ibsens skrifter. Det er en historisk-kritisk og kommentert utgave av alt Ibsen skrev, inkludert faksimiler, innledninger og redegjørelse for alle manuskripter. 

En rekke tidligere utgaver av Ibsens verk er også tilgjengelige på nett:

Minneutgaven

Den såkalte Minneutgaven av Ibsens samlede verker, utgitt av Gyldendal i Kristiania i fem bind i 1906-07, er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Folkeutgaven

Folkeutgaven av Ibsens samlede verker, utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag i København i ti bind i 1898-1902, er tilgjengelig i form av digitale faksimiler på nettsidene til Projekt Runeberg i Linköping: Henrik Ibsens samlede værker.

Enkeltskuespill

Norske versjoner (original språkdrakt eller modernisert norsk)

Tittel Elektronisk versjon ved
Brand Nasjonalbiblioteket
Brand Klaus Nordby
Bygmester Solness Nasjonalbiblioteket
Catilina (1. utg.) Nasjonalbiblioteket
Catilina (2. utg.) Nasjonalbiblioteket
Catilina (2. utg.) Project Gutenberg
De unges forbund Nasjonalbiblioteket
En folkefiende Nasjonalbiblioteket
Episk Brand Nasjonalbiblioteket
Et dukkehjem Nasjonalbiblioteket
Et dukkehjem Projekt Runeberg
Fruen fra havet Nasjonalbiblioteket
Fru Inger til Østråt Nasjonalbiblioteket
Fru Inger til Østråt Project Gutenberg
Gengangere Nasjonalbiblioteket
Gildet paa Solhoug Nasjonalbiblioteket
Gildet på Solhaug Nasjonalbiblioteket
Gildet på Solhaug Project Gutenberg
Hedda Gabler Nasjonalbiblioteket
Hærmændene på Helgeland Nasjonalbiblioteket
Hærmændene på Helgeland Project Gutenberg
John Gabriel Borkman Nasjonalbiblioteket
Kejser og Galilæer Nasjonalbiblioteket
Kjærlighedens komedie Nasjonalbiblioteket
Kongs-emnerne Nasjonalbiblioteket
Kæmpehøjen Nasjonalbiblioteket
Kærlighedens komedie Project Gutenberg
Når vi døde vågner Nasjonalbiblioteket
Olaf Liljekrans Nasjonalbiblioteket
Peer Gynt Nasjonalbiblioteket
Peer Gynt Projekt Runeberg
Rosmersholm Nasjonalbiblioteket
Samfundets støtter Nasjonalbiblioteket
Vildanden Nasjonalbiblioteket
Vildanden Project Gutenberg

 

Dikt

Alle Ibsens dikt er tilgjengelige i nettutgaven av Henrik Ibsens skrifter.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert førsteutgaven av Digte fra 1871: Digte

Ibsens mest folkekjære dikt "Terje Vigen" fins i flere elektronisk tilgjengelige tekstutgaver:

  • Terje Vigen, med Christian Kroghs illustrasjoner til diktet, Nasjonalbibliotekets digitalisert utgave av bok gitt ut av Gyldendal Norsk Forlag
  • Therie Wiighen, elektronisk versjon ved Espen Joranger, gjengitt både på norsk og i John Northams engelske oversettelse

 

Brev og andre skrifter

Alle Ibsens brev er tilgjengelige som transkribert tekst og evt. faksimile i nettutgaven av Henrik Ibsens skrifter. Her finner du også utførlige personbiografier for både brevmottakere og omtalte personer.

Bind 15 til 19 i den såkalte Hundreårsutgaven av Ibsens verk inneholder Ibsens brev, artikler, taler og intervjuer, og de er digitalisert av Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo.