Tidligere utgaver av Ibsens samlede verker

Minneutgaven

Den såkalte Minneutgaven av Ibsens samlede verker, utgitt av Gyldendal i Kristiania i fem bind i 1906-07, er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Folkeutgaven

Folkeutgaven av Ibsens samlede verker, utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag i København i ti bind i 1898-1902, er tilgjengelig i form av digitale faksimiler på nettsidene til Projekt Runeberg i Linköping: Henrik Ibsens samlede værker.

Enkeltskuespill

Norske versjoner (original språkdrakt eller modernisert norsk)

Tittel Elektronisk versjon ved
Brand Nasjonalbiblioteket
Brand Klaus Nordby
Bygmester Solness Nasjonalbiblioteket
Catilina (1. utg.) Nasjonalbiblioteket
Catilina (2. utg.) Nasjonalbiblioteket
Catilina (2. utg.) Project Gutenberg
De unges forbund Nasjonalbiblioteket
En folkefiende Nasjonalbiblioteket
Episk Brand Nasjonalbiblioteket
Et dukkehjem Nasjonalbiblioteket
Et dukkehjem Projekt Runeberg
Fruen fra havet Nasjonalbiblioteket
Fru Inger til Østeraad Nasjonalbiblioteket
Fru Inger til Østråt Project Gutenberg
Gengangere Nasjonalbiblioteket
Gildet paa Solhoug Nasjonalbiblioteket
Gildet på Solhaug Nasjonalbiblioteket
Gildet på Solhaug Project Gutenberg
Hedda Gabler Nasjonalbiblioteket
Hærmændene på Helgeland Nasjonalbiblioteket
Hærmændene på Helgeland Project Gutenberg
John Gabriel Borkman Nasjonalbiblioteket
Kejser og Galilæer Nasjonalbiblioteket
Kjærlighedens komedie Nasjonalbiblioteket
Kongs-emnerne Nasjonalbiblioteket
Kæmpehøjen Nasjonalbiblioteket
Kærlighedens komedie Project Gutenberg
Når vi døde vågner Nasjonalbiblioteket
Olaf Liljekrans Nasjonalbiblioteket
Peer Gynt Nasjonalbiblioteket
Peer Gynt Projekt Runeberg
Rosmersholm Nasjonalbiblioteket
Samfundets støtter Nasjonalbiblioteket
Vildanden Nasjonalbiblioteket
Vildanden Project Gutenberg

Dikt

Alle Ibsens dikt er tilgjengelige i nettutgaven av Henrik Ibsens skrifter.

Nasjonalbiblioteket har digitalisert førsteutgaven av Digte fra 1871: Digte

Ibsens mest folkekjære dikt "Terje Vigen" fins i flere elektronisk tilgjengelige tekstutgaver:

  • Terje Vigen, med Christian Kroghs illustrasjoner til diktet, Nasjonalbibliotekets digitalisert utgave av bok gitt ut av Gyldendal Norsk Forlag
  • Therie Wiighen, elektronisk versjon ved Espen Joranger, gjengitt både på norsk og i John Northams engelske oversettelse

Brev og andre skrifter

Alle Ibsens brev er tilgjengelige som faksimile og transkribert tekst i nettutgaven av Henrik Ibsens skrifter. Her finner du også utførlige personbiografier for både brevmottakere og omtalte personer.

Hundreårsutgaven av Ibsens verker: bind XV-XIX

Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo har digitalisert bind 15 til 19 av den såkalte Hundreårsutgaven av Ibsens verker. Dette omfatter alle brevene, artikler, taler og intervjuer. Brevene er ordnet kronologisk. Alt materiale er i Ibsens originale språkdrakt.

Publisert 7. mars 2018 11:58 - Sist endret 12. mai 2022 11:31