Oversettelser av Ibsens verk

I The Multilingual Ibsen kan du se oversettelser av Ibsens verk side om side med den norske originalteksten.

Nedenfor finner du andre sentrale oversettelser av Ibsens verk som er fritt tilgjengelig digitalt.

Engelske oversettelser

Esperanto oversettelser

Finske oversettelser

Franske oversettelser

Nederlandske oversettelser

Russiske oversettelser

Svenske oversettelser

Tyske oversettelser

Ungarske oversettelser

Publisert 7. mars 2018 11:41 - Sist endret 21. nov. 2019 14:29