English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter og ansatte ved HF

Åpning av campus

Den 15. juni åpnet universitetene under forutsetning av at smittevernsreglene opprettholdes. 

Smittevernkurs

Alle studenter og ansatte må gjennomføre et smittevernkurs før de kommer til campus. Kurset tilbys som e-læringskurs og tar 15 minutter å gjennomføre:

Informasjon og støtte

Kontaktpunkter for studenter