English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter og ansatte ved HF

Åpen campus

Universitetet skal være åpent, men må ta hensyn til gjeldende smittevernregler.

For at smittevernhensynene skal ivaretas har UiO utviklet en veileder for smittevern.

 

Smittevernkurs

Alle studenter og ansatte må gjennomføre et smittevernkurs før de kommer til campus. Kurset tilbys som e-læringskurs og tar 15 minutter å gjennomføre:

Informasjon og støtte

Kontaktpunkter for studenter