English version of this page

Informasjon for studenter ved HF

Kontaktpunkter for studenter

Tilgang til Campus

Fra 25. mars har regjeringen innført anbefaling om to meters avstand. Universitetet i Oslo har åpne lesesaler og et utvidet tilbud om hurtigtesting. Symptomfrie studenter og ansatte som er på campus bes teste seg to ganger i uken.

Lesesalsplasser skal bookes på forhånd, og lesesalsplasser kan reserveres i Mine studier. Det framgår av bestillingssiden hvilke lesesaler som er åpne.

For mulig adgang til lesesalsplasser for masterstudenter på HF må du kontakte ditt institutt.

Studenter som trenger tilgang til lokaler for å utføre forsøk og ferdighetstrening for å opprettholde studieprogresjonen, får tilgang til bygningene og det avholdes fysisk undervisning jamfør smittevernrestriksjonene. Studentene får informasjon fra sine studieprogram om hvem dette gjelder.

Undervisning

For å skape forutsigbarhet for studenter og ansatte som følge av situasjonen med Covid-19, har fakultetet den 20. januar 2021 besluttet at studentene skal sikres digital undervisning fram til sommeren. 

Når det åpnes for å gi fysisk undervisning skal studentene få både et fysisk og et digitalt tilbud. Instituttene skal varsle studentene om endringer i undervisningen minst én uke i forkant.

For øvrige føringer for ansatte og studenter gjelder fortsatt felles retningslinjer for UiO. Du kan lese mer på UiOs informasjonssider om koronaviruset.

Publisert 24. juni 2020 14:24 - Sist endret 12. apr. 2021 10:28