English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter ved HF

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

Digitale løsninger for studenter

Figur av tre personer som sitter foran en dataskjerm. Illustrasjon.Slik opprettholder du en god studiehverdag digitalt.

Undervisning

For å gi forutsigbarhet for studenter og ansatte har UiO besluttet at ordinær undervisning foregår digitalt ut semesteret.

Sjekk tilbud om digital undervisning i emnenes fellesrom i Canvas.

Eksamen

UiO har besluttet at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien våren 2020. Beslutningen tas nå for å sikre forutsigbarhet for studenter og undervisere. 

Målet er å gjennomføre eksamenene i samme tidsrom som opprinnelig planlagt.

Alternative vurderingsformer for eksamen vil publiseres på semestersidene før påske. 

Sitat- og kildebruk

Som student ved Det humanistiske fakultet skal du skrive akademiske besvarelser.

Vårsemesteret 2020 er de fleste skoleeksamener endret til kortere hjemmeeksamener. Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk også gjelder for disse, med ett unntak: 

  • På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste.

Obligatoriske aktiviteter

Våren 2020 er det innført ekstraordinære regler for fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av koronaviruset.

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. 

Nettskjema for melding om fravær:

Utsettelse på innleveringer

Det innvilges inntil to ukers utsettelse på alle obligatoriske innleveringer ved sykdom.

Du må ta kontakt med din studiekonsulent for å avtale nærmere.

Studenter på utveksling

Arrangementer

Alle arrangementer er avlyst inntil videre. Studentkjellere er også stengt.