English version of this page

Informasjon om koronaviruset til studenter og ansatte ved HF

Gradvis åpning av fakultetet 

Regjeringen har åpnet for at studenter og ansatte gradvis kan komme tilbake til universitetsområdet. 

Godt smittevern er styrende for åpningen av HFs bygninger, og fakultetet har iverksatt lokale smitteverntiltak for å kunne starte en kontrollert åpning slik at alle skal kunne jobbe i trygge omgivelser. 

Smittevernkurs

Felles for alle som gis tilgang til UiOs bygninger, er at de må gjennomføre et smittevernkurs før de kommer tilbake til campus. Kurset tilbys som e-læringskurs og tar 15 minutter å gjennomføre:

Tilgang for studenter ved HF

UiO har åpnet for begrenset adgang til lesesalplasser på Blindern fra 18. mai

For mulig adgang til lesesalplasser for masterstudenter på HF må du kontakte ledelsen ved ditt institutt.

Ingen skal møte opp uten å ha gjennomgått smittevernkurs og reservert lesesalsplass på forhånd.

Uavhengig av gjenåpningen av universitetet, skal undervisningen fortsatt skje digitalt ut dette semesteret og eksamen vil foregå som hjemmeeksamen.

Tilgang for ansatte ved HF

Alle ansatte skal fylle ut et nettskjema der du bekrefter at du har lest og forstått smittevernstiltakene som er iverksatt ved HF, og om du ønsker å sitte hjemme eller på kontoret. 

Ledelsen på din enhet vil gi deg beskjed om når du kan komme på kontoret etter at skjemaet er fylt ut.

Tilgang for pensjonister og emeriti

  • Pensjonister og emeriti tilknyttet HF har inntil videre dessverre ikke anledning til å ta kontoret i bruk
  • Kan etter godkjenning av ledelsen ved sin enhet få adgang til å komme innom kontoret og hente det de trenger
  •  Alder over 65 år, er i tillegg til hjerte- og karsykdommer og diabetes, den største risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19
  • Anbefalingen fra helsemyndighetene er at ansatte i risikogruppen skal benytte seg av hjemmekontor såframt det er mulig

Kontaktpunkt og oppdatert informasjon

For studenter:

Digitale løsninger for studenter

Undervisning

For å gi forutsigbarhet for studenter og ansatte har UiO besluttet at ordinær undervisning foregår digitalt ut semesteret.

Sjekk tilbud om digital undervisning i emnenes fellesrom i Canvas.

Zoom: Videomøter og digital undervisning

Zoom er UiOs foretrukne tjeneste for videomøter og direktesending av undervisning (streaming).

Eksamen

UiO har besluttet at det ikke vil bli avholdt skriftlig eksamen i Silurveien våren 2020. Beslutningen tas nå for å sikre forutsigbarhet for studenter og undervisere. 

Målet er å gjennomføre eksamenene i samme tidsrom som opprinnelig planlagt.

Alternative vurderingsformer for eksamen publiseres på semestersidene.

Sitat- og kildebruk

Som student ved Det humanistiske fakultet skal du skrive akademiske besvarelser.

Vårsemesteret 2020 er de fleste skoleeksamener endret til kortere hjemmeeksamener. Vi gjør oppmerksom på at de samme reglene for sitat- og kildebruk også gjelder for disse, med ett unntak: 

  • På eksamener med varighet på seks timer eller mindre, er det ikke påkrevd med litteraturliste.

Obligatoriske aktiviteter

Våren 2020 er det innført ekstraordinære regler for fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av koronaviruset.

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. 

Nettskjema for melding om fravær:

Utsettelse på innleveringer

Det innvilges inntil to ukers utsettelse på alle obligatoriske innleveringer ved sykdom.

Du må ta kontakt med din studiekonsulent for å avtale nærmere.

Studenter på utveksling

Forlengelse for stipendiater

På grunn av de spesielle omstendighetene med koronaviruset og følgene det får for arbeidssituasjonen, er det utarbeidet en policy for håndtering og individuell vurdering av mulig forlengelse for stipendiater.

Se egen sak om policyen.

Forlengelse av tilsetting for stipendiater

  • Er du stipendiat med behov for å søke forlengelse av din tilsetting kan du sende søknad til instituttet ved instituttleder.
  • Instituttene behandler søknadene på individuelt grunnlag i henhold til UiOs retningslinjer og vedtak om forlengelse fattes av tilsettingsutvalget (TUV).

Forlengelse av innlevering for stipendiater

  • Som et strakstiltak gis alle stipendiater som skal levere denne våren, det vil si innen 15. juni, én måneds utvidet frist på å levere. Forlengelsen av fristen gjelder også for de som skal levere etter tre og et halvt år.
  • Dette er en generell utvidelse av fristen for å kvalifisere til gjennomføringsstipend, men ikke en forlengelse av tilsettingen.
  • Dersom noen får en forlengelse av sin tilsetting på grunn av sykdom, pass av barn eller annet, på mer enn én måned, forlenges også fristen for å levere tilsvarende.

Arrangementer

Alle arrangementer er avlyst inntil videre. Studentkjellere er også stengt.