Studentutvalget ved Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultets studentutvalg (HFSU) er det øverste studentorganet på HF. Vi jobber for at kvaliteten på studietilbudene ved HF skal forbedres. Vi representerer deg som HF-student i en rekke styrer og utvalg og arrangerer kvelder med fagutvalg og foreninger på fakultetet for å få innspill til saker både lokalt og sentralt.

Formelle organerHFSU står det med hvite bokstaver på blå og grå bakgrunn. Logo.

Det er flere formelle organer ved HF, som for eksempel Studierådet og Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU). HFSU har representanter i disse. Her diskuteres blant annet saker som evaluering av studieprogrammene, bruk av forskningsmidler, arbeids- og læringsmiljø på fakultetet og langsiktige strategiske planer. Vår jobb er å sørge for at studentenes stemme blir hørt i disse sakene, og at studentenes behov blir tatt hensyn til.

Studentdemokrati

HFSU samarbeider med Studentparlamentet, fagutvalgene, programutvalgene og studentene i instituttstyrene og fakultetsstyret om å skape en best mulig tilværelse for studentene på HF.

Gjennomslag

HFSU har hatt flere gjennomslag i løpet av de siste årene. Vi har blant annet bidratt til oppussing av Sophus Bugges hus, terapihund i eksamenstiden, studentinvolvering i strategier og dokumenter som Strategi 2030, årsplanene til HF, Handlingsplan for likestilling og mangfold, og Stortingsmeldingen om Humaniora.

Kontakt

Ønsker du å vite mer om det vi arbeider med, eller har du også lyst til å engasjere deg i studentpolitikken på HF? Kanskje du bare ønsker å fortelle oss hvordan du har det som student på HF? Kom innom oss på kontoret vårt i første etasje i Sophus Bugges hus, til høyre ved seminarrom 1. Eller send oss en e-post til hfsu@hf.uio.no dersom vi ikke er tilstede.

Formell hjemmel for studentutvalgets eksistens finnes i universitets- og høyskoleloven, med tilhørende forskrifter.

Samarbeidspartnere

Publisert 9. juni 2010 18:10 - Sist endret 29. mars 2022 10:50