Studentutvalget - HFSU

Studentutvalget - HFSU er det øverste studentorganet på HF. Vi arbeider med fagpolitikk opp mot fakultetsledelsen, og sammen med studentrepresentantene i fakultetsstyret arbeider vi med å forbedre kvaliteten på studietilbudene ved HF. Vi arbeider med overordnede faglige spørsmål som retningslinjer for undervisning og eksamen, strukturen på studieprogrammene, prioriteringer mellom fagmiljøene og instituttene, bruk av vitenskapelig ansattes forskning i undervisningen, og masterstudenters deltakelse i forskningsarbeid på fakultetet.

Studentutvalget  - HFSU har medlemmer i formelle organer på HF som Rådet for studiesaker og Rådet for forskningssaker. Her diskuteres blant annet saker som evaluering av studieprogrammene, opprettelse av nye studietilbud, bruk av forskningsmidler, og langsiktige strategiske planer. Vår jobb er å sørge for at studentenes stemme blir hørt i disse sakene, og at studentenes behov blir tatt hensyn til.

Studentutvalget  - HFSU samarbeider med fagutvalgene, programutvalgene og studentene i instituttstyrene om å skape en best mulig tilværelse for studenter på HF. Vi jobber sammen om alle de store fagpolitiske spørsmålene på HF slik at vår innsats fører til resultater på alle studier og nivåer på HF.

Ønsker du å vite mer om det vi arbeider med, eller har du også lyst til å engasjere deg i studentpolitikken på HF eller for å fortelle oss hvordan du har det som student på HF? Kom innom oss på kontoret vårt i første etasje i Sophus Bugges hus, til høyre ved seminarrom 1. Eller send oss en e-post til hfsu@hf.uio.no.

Formell hjemmel for studentutvalgets eksistens finnes i universitetsloven, med tilhørende forskrifter.

Samarbeidspartnere:

Publisert 9. juni 2010 18:10 - Sist endret 25. juni 2019 18:13