Kontakt instituttene om studentpolitiske spørsmål

IAKH

Helena Neumann (arkeologi og konservering)

Ragnar Holst Larsen (historie)

IFIKK

IKOS

Trude Lind (REL-KUL-progr)

Monica Lund Haugom (AAS - progr)

ILN

ILOS

IMK

Maren Moen

IMV

Mons Thyness

 

SUM

Anne-Line Sandåker