Kontakt instituttene om studentpolitiske spørsmål

IAKH

Helena Neumann (arkeologi og konservering)

Ragnar Holst Larsen (historie)

IFIKK

IKOS

Trude Lind (REL-KUL-progr)

ILN

ILOS

IMK

IMV

SUM

Anne-Line Sandåker