Studenttidsskrifter på HF

 • Bøygen vil skape nye muligheter for litterære uttrykk å komme til orde. Drevet av masterstudenter ved litteraturprogrammet.
   
 • Filologen er et tidskrift som skal gi studenter og andre skrivelystne et forum der de kan utvikle sine skriveferdigheter. Filologen utgis av Filologisk Forening, HFs studentforening.
   
 • Filosofisk supplement er en kanal for formidling av filosofi. Målet er å vise filosofiens relevans i dagens virkelighet. Filosofisk supplement er tilnyttet filosofi og idéhistorie programmet.
   
 • Fortid er et historisk tidskrift som vil fremme akademisk skriveglede blant studenter . Fortid skal speile bredden i det norske historiefaget og være en arena for nye stemmer, synspunkter og strømninger. Fortid er tilknyttet Institutt for arkeologi, konservering og historie
   
 • Lasso er et litteraturtidsskrift som lages av bachelor- og masterstudenter i allmenn litteraturvitenskap og andre litteraturstudier ved ILOS. Lasso har som mål å være en arena for faglig utforsking og diskusjon, hvor studentene bruker og utvikler sin fagkompetanse. Vi ønsker også å bygge formidlingskompetanse og tekstkritisk sans hos studentene gjennom arbeid med egne og andres skjønnlitterære og faglitterære tekster. Lasso har et stort sosialt fokus og jobber for å skape et  faglig sterkt og engasjert studentmiljø. Vi ønsker nye redaksjonsmedlemmer og skribenter velkommen.
   
 • Nicolay er et arkeologisk tidsskrift som gis ut av arkeologistudenter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie.
   
 • Rett Kopi er et uavhengig tidsskrift for kunst og estetikk. Hver utgivelse dokumenterer et bestemt fenomen innenfor feltet.
   
 • Vellum er et tidsskrift som fokuserer på vikingtid og middelalder. Vellum er tilknyttet Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), men ønsker alle interesserte velkommen som lesere og bidragsytere.
   
 • Paragone er et tidsskrift for kunsthistorie. Formålet er å vise mangfoldet av retninger innen faget og være en arena der studentene kan utveksle kunnskap og få erfaring med skriftlig formidling.
Publisert 11. mai 2010 19:03 - Sist endret 1. juli 2016 13:36