Nettsider med emneord «Flerspråklig praksis»

Portrettbildet av Magdalena
Publisert 30. mars 2022 15:56

I prosjektet mitt fokuserer jeg på språkutfordringer, strategier og mønstre som er brukt i interaksjon mellom polske overleger med L2 norsk og norsktalende pasienter i spesialisthelsetjenesten.

Publisert 30. aug. 2021 20:43

Prosjektet undersøker hvordan engelsk påvirker norsk språk og hva unge som eldre synes om den økende bruken av engelsk i norsk. 

Publisert 19. jan. 2021 14:23
Bildet kan inneholde: skulder, klær, nakke, t skjorte, hud.
Publisert 11. aug. 2020 10:04

I dette PhD-prosjektet forsker jeg på uformell (språk)læring på språkkaféer.

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

Publisert 8. apr. 2020 16:12
A man and a woman wearing helmets on the workplace. Photo.
Publisert 16. mars 2020 13:52

Prosjektet undersøker ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

En politibil og en mann med ryggen til med hendene i håndjern, en politimann holder han. Foto.
Publisert 27. nov. 2019 10:56

Prosjektet undersøker hvordan politietterforskere formidler mistenktes rettigheter og sikrer at disse blir forstått.

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00

Den norske utvandringen til Amerika varte i cirka hundre år, fram til 1920, og i denne perioden reiste 800 000 nordmenn til USA og Canada. Nordmennene bosatte seg i landlige områder, og gjerne i nærheten av andre landsmenn.

Barn, mamma og pappa og en voksen til ser på en mobil. Foto.
Publisert 11. mai 2017 16:20

Prosjektet vil utforske flerspråklighet i digital interaksjon og digitale og språklige repertoarer i flerspråklige familier.

Lys smilende kvinne med kort hår og armene i kors
Publisert 8. mai 2017 17:47

Hvilke utfordringer møter flerspråklige talere med demens og deres slektninger og omsorgspersoner i hverdagslige situasjoner, og hvilke strategier bruker talere for å takle disse utfordringene?

Dette postdoktorprosjektet er del av MultiLings flaggskipprosjekt MultiLing demens.

Dame smiler.
Publisert 7. apr. 2017 15:45

Videoteknologi anses for å være en måte å sikre tilgang til kvalifiserte tolker og å sikre effektivitet. Samtidig er det enda få studier nasjonalt og internasjonalt som beskriver og utforsker autentisk videomediert kommunikasjon. Dette prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap om videomedierte samtaler.

Smilende kvinne med kort, mørkt hår og armene i kors
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Et stort billboard for Yordanos restaurant. Foto.
Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Helsearbeider hilser på og holder rundt en eldre dame.
Publisert 29. aug. 2014 22:38

For å lese om funnene og publikasjonene fra dette prosjektet, se den engelskspråklige prosjektsiden (link i venstremargen). 

Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

I dette prosjektet vil vi finne ut hvordan minoritetsspråklige barn og unge takler de ulike overgangene i skolen.

A guy and a girl typing on their laptop
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Fleirspråkleg praksis blant ungdom på nett og i nye sosiale medium.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Vi utforsker hvordan elever takler de nye utfordringene de møter på 5. trinn.

Publisert 31. mai 2010 13:29