Nettsider med emneord «Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk»

Fotografi av Mari J. W. Andersen, kvinne med mørkt hår, blå og gul kjole og svart cardigan som ser rett inn i kameraet.
Publisert 6. aug. 2020 13:39

I doktorgradsprosjektet mitt utforsker jeg læreroppfatninger, flerspråklig praksis og elevers språklige medborgerskap i yrkesfagklasser.

Logane til universiteta i INTPART-prosjektet
Publisert 7. juli 2020 10:07

Fleirspråklegheit og mangfald kjenneteiknar samfunn over heile verda. Gjennom dette partnarskapet med framifrå universitet i Sør-Afrika og USA, ynsker MultiLing å sette søkelys på opplevingar av fleirspråklegheit, mobilitet og mangfald på den sørlege halvkula

A man and a woman wearing helmets on the workplace. Photo.
Publisert 16. mars 2020 13:52

Prosjektet undersøker ulike forhold som bidrar til å hemme eller fremme kommunikasjon mellom polakker og nordmenn.

Kvinne i blå genser og grønt skjerf med kort brunt hår.
Publisert 21. nov. 2019 11:49

Dette prosjektet finansieres av EUs Horisont 2020s forsknings- og innovasjonsprogram under Marie Skłodowska-Curie-tildelingsavtale nr. 798157.

En eldre og en yngre mann snakker sammen. Foto.
Publisert 8. nov. 2018 21:00

Den norske utvandringen til Amerika varte i cirka hundre år, fram til 1920, og i denne perioden reiste 800 000 nordmenn til USA og Canada. Nordmennene bosatte seg i landlige områder, og gjerne i nærheten av andre landsmenn.

Publisert 12. okt. 2017 10:11

Hvordan mottas og integreres myndighetenes hensikter i lærernes klasseromspraksiser?

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.
Publisert 11. mai 2017 16:50

I dette prosjektet er vi interesserte i hvordan flerspråklige individer snakker om de ulike språkene i deres språklige repertoar.

Tre jenter som sitter og jobber på pc. Foto.
Publisert 10. mai 2017 11:05

Prosjektets fokus er engelsk og andre språk sine roller i Norges moderne flerspråklige landskap.

Portrett.
Publisert 9. mai 2017 17:32

Kritikk og restrukturering av språkhierarkier: Praksiser og diskurser hos "lokale" og "globale" språklærere i flerspråklige områder

Portrett.
Publisert 5. mai 2017 11:23

Dette doktorgradsprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and Globalization: Perspectives from Norway.

Portrett.
Publisert 2. mars 2017 14:52

Dette prosjektet tek føre seg språkpolitikk i norsk akademia, med ei vekt på institusjonar som tek det ein kan skildre som uvanlege språkval. Prosjektet granskar kva som verkar inn på språkval og utarbeiding av språkpolitikk i akademia.

Smilende kvinne med kort, mørkt hår og armene i kors
Publisert 9. feb. 2017 10:57

Hvordan bruker transnasjonale familier sitt språklige repertoar til identitetsbygging i en tid preget av mange ulike typer media? Hva slags digital språkpolitikk finnes i norsk-senegalesiske familier i Norge?  

Dette postdoktorprosjektet er et underprosjekt av flaggskipprosjektet Multilingualism and mediated communication

Et stort billboard for Yordanos restaurant. Foto.
Publisert 13. okt. 2016 12:18

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Helsearbeider hilser på og holder rundt en eldre dame.
Publisert 29. aug. 2014 22:38

For å lese om funnene og publikasjonene fra dette prosjektet, se den engelskspråklige prosjektsiden (link i venstremargen). 

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.
Publisert 2. nov. 2013 20:35
Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Publisert 2. nov. 2013 20:35

I dette prosjektet vil vi finne ut hvordan minoritetsspråklige barn og unge takler de ulike overgangene i skolen.

A guy and a girl typing on their laptop
Publisert 2. nov. 2013 20:35

Fleirspråkleg praksis blant ungdom på nett og i nye sosiale medium.

Overganger i utdanningssystemet står det med tekst. Elever i klasserom og en tabell over høyere utdanning.  Illustrasjon.
Publisert 10. okt. 2013 21:05

Vi utforsker hvordan elever takler de nye utfordringene de møter på 5. trinn.