English version of this page

Aktuelle saker

Participants at the seminar (Photo: UiO)

How can you best provide quality education in linguistically and culturally diverse classrooms? This and other hot topics were discussed in depth at "Multilingual and Intercultural Education – Theory and practice from Latin America and Norway" at the end of September. The seminar aimed to strengthen connections among Norwegian and Latin American scholars of multilingual and intercultural education.

Participants at the seminar (Photo: UiO)

When we arrive in a new country, public signs, ads and billboards are often the first form of contact we have with the language and script of the place. At the start of October, colleagues from Norway, Russia, and the UK gathered in Oslo to share their research on linguistic landscapes, and to develop new collaborations between the countries. 

Mandag denne uken fikk MultiLing veldig hyggelig besøk av en hel gjeng med ungdommer. Ungdommene er elever på Nydalen videregående skole, og de ønsket å besøke MultiLing for å lære mer om emner knyttet til flerspråklighet!

 Picture by Nadia Frantsen / UiO

This year's Summer School explored experimental approaches to multilingualism. Lecturers were Janet van Hell (Pennsylvania State University) and Barbara Mertins (Dortmund Technical University).

Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp ettspråklig med norsk fra fødselen av?

Språkforskere ved Universitetet i Oslo har gjort feltarbeid med fire familier med senegalesisk bakgrunn i Norge. (Illustrasjonsfoto: Nadia Frantsen)

Snapchat, Facebook og WhatsApp hjelper familier med innvandrerbakgrunn å utvikle sin flerspråklighet, viser forskning.

Doctoral fellow Ingvild Badhwar Valen-Sendstad and postdoctoral fellows Pawel Kazimierz Urbanik and Olga Solovova are the newest members of the MultiLing team. 

Studentene fylte lokalene til randen da vi i anledning studiestart åpnet den sosio-kognitive laben vår eksklusivt for nye masterstudenter ved instituttet. Det lover godt for den fremtidige flerspråklighetsforskningen!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting. Det er eitt stipend knytt til kvart temaområde.

– Lær språk, bruk språk, se språk! Dette var prisvinnerens oppfordring i takketalen som forskningsleder og kollega Sissel Furuseth framførte i Rådhusets Munch-rom torsdag 28. juni.

Professor Nancy Hornberger (University of Pennsylvania) visited MultiLing for several weeks in May. During her stay, she shared her expertise in language policy, ethnography, and education research in many different ways. 

Kellie Gonçalves speaking at the podium

If you really want to empower women, what do you have to do? At the Women and Leadership round-table last week, students, university staff, and international scholars came together in Oslo to share experiences, and to discuss how we can achieve gender equality at all levels in academia.

In 2016, with the funding that came with the status as a World-leading Research Community, MultiLing hired three highly reputable international scholars as research professors. This spring, all three of them have been and will be visiting Oslo and MultiLing.

Participants on the Sign language and interpreting seminar

This week, MultiLing in partnership with NTNU hosted a two-day seminar on signed language linguistics and interpreting research.

Nancy Hornberger speaking at the conference

Multilingualism as a resource in education was the topic of discussion as researchers and educationists from 14 different countries gathered for the Multilingualism and Education conference at UiO last week.

Interessen har vært stor for denne ukas konferanse om flerspråklighet. Her fra posterutstilling om deltakernes ulike fagområder. Foto: Haley De Korne

Mange lærere er usikre på hvordan de kan jobbe med og bruke elevenes språklige mangfold. Denne uka samles forskere og ansatte innen utdanning fra 14 forskjellige land for å diskutere temaet.

Barn tar språktest på en iPad
Demonstrasjon av blikksporeren

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Barn gjennomfører en test med blikksporer

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Child is doing a test with an eye tracker

Would you like to participate in a research study on bilingualism? Do you have a child who has been growing up bilingually with Norwegian and English since birth?

Demonstration of the eye-tracker

MultiLing's socio-cognitive laboratory was officially opened on March 22. To mark the occasion, the center organized a tour of the facilities and a demonstration of the equipment.

Sjelden har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Group photo of the winter school

The first week of February, PhD students from all over the world gathered at MultiLing for our winter school: "Language Policy in Multilingual Contexts – methodological approaches."

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi ved Universitetet i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.

Last week, the INTPART 2017 Linguistics Summer School was held at the University of the Witwatersrand in Johannesburg.The topic for the course was "Multilingualism, multimodality and embodiment: Sociolinguistic and psycholinguistic perspectives."