English version of this page

Aktuelle saker

Bilde fra et klasserom, utsnitt med seks elever som sitter ved pultene sine og leser.

Eit større forskingsprosjekt som dreiar seg om fleirspråklegheit og læring vart tildelt middel frå Forskingsrådet i runda med tildelingar no i januar. Unn Røyneland ved MultiLing er leiar for ei av arbeidspakkene i prosjektet.

Pernille Hansen og Elisabeth Holm  (ved Oslomet) presenterer på konferansen MONS 18. Dei står til ventre i biletet, og Hansen peiker på lysbileteframvisinga. På lysbiletet står følgjande tekst: "Hvor mye av språkkompetansen til en flerspråklig person er synlig for oss?". Lysbiletet viser òg ein figur som illustrerer balansen eller ikkje-balansen i fleirspråkliegheiten til ein person.

27. november gjekk Møte om norsk språk (MONS) av stabelen. Konferansen vart arrangert av NTNU og gjekk over tre dagar.

Pernille Hansen og Hanne Gram Simonsen

Et svar fra MultiLings forskere på Meld. St. 6, "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO". 

Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter

MultiLings masterstipend for 2019 gikk til de spennende masterprosjektene til Aafke Diepeveen, Aminata Diakite og Ellen Elveseter. MultiLing gratulerer!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.

MultiLing har fått fornya INTPART-støtte. Med denne nye tildelinga på 3,4 millionar kroner vert satsinga utvida til å inkludere Georgetown University i USA, i tillegg til universiteta Stellenbosch, Cape Town, Witwatersrand og Western Cape i Sør-Afrika.

Fra venstre: Ane Theimann, Jenny Gudmundsen og Tone B. Melzer. (Alle foto: privat)

MultiLings masterstipend for 2018 gikk til de spennende masterprosjektene til Ane Theimann, Jenny Gudmundsen og Tone B. Melzer. MultiLing gratulerer!

Mandag denne uken fikk MultiLing veldig hyggelig besøk av en hel gjeng med ungdommer. Ungdommene er elever på Nydalen videregående skole, og de ønsket å besøke MultiLing for å lære mer om emner knyttet til flerspråklighet!

Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp ettspråklig med norsk fra fødselen av?

Språkforskere ved Universitetet i Oslo har gjort feltarbeid med fire familier med senegalesisk bakgrunn i Norge. (Illustrasjonsfoto: Nadia Frantsen)

Snapchat, Facebook og WhatsApp hjelper familier med innvandrerbakgrunn å utvikle sin flerspråklighet, viser forskning.

Studentene fylte lokalene til randen da vi i anledning studiestart åpnet den sosio-kognitive laben vår eksklusivt for nye masterstudenter ved instituttet. Det lover godt for den fremtidige flerspråklighetsforskningen!

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting. Det er eitt stipend knytt til kvart temaområde.

– Lær språk, bruk språk, se språk! Dette var prisvinnerens oppfordring i takketalen som forskningsleder og kollega Sissel Furuseth framførte i Rådhusets Munch-rom torsdag 28. juni.

Interessen har vært stor for denne ukas konferanse om flerspråklighet. Her fra posterutstilling om deltakernes ulike fagområder. Foto: Haley De Korne

Mange lærere er usikre på hvordan de kan jobbe med og bruke elevenes språklige mangfold. Denne uka samles forskere og ansatte innen utdanning fra 14 forskjellige land for å diskutere temaet.

Barn tar språktest på en iPad
Demonstrasjon av blikksporeren

MultiLings sosiokognitive laboratorium ble offisielt åpnet 22. mars. For å markere anledningen organiserte senteret en omvisning av laben og demonstrasjon av utstyret.

Barn gjennomfører en test med blikksporer

Vil du delta i et forskningsprosjekt på MultiLing ved Universitetet i Oslo? Har du barn som har vokst opp tospråklig med norsk og engelsk fra fødselen av?

Sjelden har en «th»-lyd skapt så mye debatt.

Lehtonen kommer til MultiLing fra Åbo Akademi ved Universitetet i Turku i Finland. Hun skal blant annet forske på flerspråklighet fra et psykolingvistisk perspektiv, og ser fram til å oppleve Oslo.

MultiLings masterstipend for 2017 gikk til de spennende masterprosjektene til Per Gunnar Paulsen, Cecilia Norevik Bratlie og Maria Njølstad Vonen. MultiLing gratulerer!

I avhør med politiet har den mistenkte rett til en forsvarer og å forstå anklagene. Men mange misforstår når de ikke får rettighetene sine presentert på morsmålet, mener språkforsker Aneta Pavlenko.

Gruppebilde fra møte på MultiLing

Samarbeidsnettverket Nordic Research Network on Dementia and Ethnicity har som mål å styrke den nordiske forskningen på demens, mens andelen eldre innvandrere i denne delen av verden øker.

Ingebjørg Tonne er professor i norsk som andrespråk og har en doktorgrad i språkvitenskap fra 2001. Hun har jobbet ved lærerutdanningen på HiOA i flere år og var undervisningsleder ved ILN fra 2015 til 2017. Nå skal hun jobbe med flerspråklighet knyttet til andrespråkslæring og skole ved MultiLing.

Toril Opsahl har bakgrunn som lektor i videregående skole og voksenopplæringen. Hun har en doktorgrad fra 2010 om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljøer, og har både undervist og vært forskningsleder ved ILN. Nå skal hun forske sammen med tidligere og nye kolleger ved MultiLing. 

Personar på MultiLing Aphasia kick-off. Foto: UiO.

Denne veka markerte MultiLing oppstarten av prosjektet Studier av fleirspråkleg afasi med gjestar frå inn- og utland samla til kick-off med føredrag og diskusjon.