English version of this page

Aktuelle saker

Ingebjørg Tonne, Unn Røyneland og Anne Charlotte Lindblom-Rosén sitter smilende på en rød sofabenk

Etter sju år som nestleiar har Unn Røyneland rykt opp som leiar for MultiLing. Ingebjørg Tonne er ny nestleiar. Her fortel duoen om ambisjonane for senteret, om vilkåra for framifrå forsking og om å ta vare på koronaisolerte doktorgradsstudentar.

Omslag til håndboken

Forskere på MultiLing har bidratt til Demensomsorg for innvandrere, en ny håndbok for helsepersonell med fokus på hvordan man kan gi personsentrert omsorg for innvandrere med demens.

Illustrasjonsfoto: Anders Lien/UiO

Senter for fleirspråklegheit (MultiLing) lyser i år ut tre MA-stipend à kr 15 000 til tre studentar som skriv om eit emne som fell innanfor eitt av temaområda for MultiLing: fleirspråkleg kompetanse, fleirspråkleg praksis og fleirspråkleg forvalting.